• Wpisów: 551
  • Średnio co: 4 dni
  • Ostatni wpis: 2 lata temu, 19:47
  • Licznik odwiedzin: 39 608 / 2458 dni
 
yhoo
 
secretly .: Z tęskno­ty za kimś można przes­tać jeść . można na­pisać ty­siące listów , których nig­dy się nie wyśle . można płakać nap­rawdę bar­dzo długo i bar­dzo często . z tęskno­ty za kimś można pra­wie przes­tać żyć. ale można się też uśmie­chać . można dos­ko­nale opa­nować swo­je emoc­je , słowa i mi­mikę twarzy . stać się ak­to­rem ideal­nym . z tęskno­ty za kimś można żyć tyl­ko na zewnątrz , śmiać się i żar­to­wać , uda­wać , że już się za­pom­niało . a po­tem zam­knąć się w łazien­ce , od­kręcić wodę tak , żeby zagłuszała cały świat wokół i płakać . z tęskno­ty za kimś można wpaść w głęboką dep­resję , którą widzą wszys­cy dookoła al­bo tą jeszcze głębszą , którą widzi­my tyl­ko my sa­mi . z tęskno­ty za kimś … cóż , z tęskno­ty za kimś można zro­bić wszys­tko , dosłownie wszystko .

</3 .

Nie możesz dodać komentarza.